Tillsammans med NavPartners åkte Sven Foto till Kenya och Uganda i januari 2011 för att dokumentera och följa organisationens verksamhet i de båda länderna.

NavPartners